bg
Fundacja ES Group

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Oliwia Walczak

Oliwia Walczak
Fundator i Prezes Fundacji ES Group

Absolwentka Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym. Fundatorka i Prezeska Fundacji ES Group. Założycielka Laxmi Now Centrum Holistyczno- Estetycznego we Wrocławiu.

Prowadzi biuro nieruchomości Empire Space gdzie zajmuje się między innymi pośrednictwem w zakupie i sprzedaży nieruchomości, pozyskiwaniem finansowania i doradztwem w zakresie inwestycji w wielu branżach. Posiada doświadczenie także w handlu międzynarodowym przy eksporcie i imporcie różnego rodzaju towarów. Wcześniej związana z branżą modelingową i modową przy produkcji odzieży pod własną marką. Miłośniczka wszelkiej twórczości. Fundacja daje jej możliwość realizacji tego co kocha, między innymi wspiera działania z zakresu sztuki, profilaktyki zdrowotnej i architektury. Uwielbia kontakt z ludźmi, najważniejsze dla niej są relacje i wspólny sukces w biznesie!

signture

Cele i założenia

Fundacja została powołana w celu realizacji przedsięwzięć krajowych i o zasięgu międzynarodowym. Działania prowadzone przez fundację skupiają się na rozwiązaniu globalnych problemów ekonomicznych oraz społecznych. Obecnie większość projektów Fundacji kierowanych jest edukacyjnie w zakresie zdrowia, kultury i sztuki, by wspomóc tych, którzy sami nie dają rady, historyczno kulturowo by propagować dorobek architektoniczny, showbiznesowo, by oswajać piękno z biznesem.

>>> Statut Fundacji

Fundacja ES Group

Fundacja ES Group zrodziła się z połączenia chęci niesienia pomocy, z pracą w biznesie Fundatorki oraz realizacji jej pasji. Postanowiła ona połączyć wszystkie te 3 czynniki i dzięki temu – oprócz realizacji samej siebie, kontaktów z wpływowymi osobistościami mającymi realny wpływ na kreowanie tego świata, bliskości świata kultury i sztuki – pomagać tym, których los nie wspiera by mogli zadbać sami o siebie. Nie ma nic piękniejszego jak dobrze zagospodarowane zarobione pieniądze – inwestycja w ludzi i niesienie im dobra! Fundacji ES Group to połączenie w jedno wielu działań, w których Fundatorka miała przyjemność uczestniczyć, zakładać i nimi kierować.

Background

Główne projekty Fundacji ES Group

Zdrowie

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną na każdym etapie rozwoju człowieka. Podejmuje działania w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej poprzez organizację kampani społecznych m.in. warsztatów i wydarzeń. Wspiera dzieci i młodzież, osoby starsze, wymagające szczególnej opieki, dotknięte nowotworami oraz wykluczone społecznie.

Pomoc humanitarna

Fundacja niesie pomoc ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych i w sytuacjach zagrażających życiu. Realizuje działania na Ukrainie wspierające społeczeństwo w czasie wojny a także wspomaga inne fundacje działające w tym zakresie. Tutaj damy listy podziękowania.

Kultura

Fundacja uczestniczy w projektach na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Swoje działania skupia na propagowaniu czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych. Wspomaga młodych artystów i ich twórczość.

Architektura

Fundacja realizuje projekty z zakresu nieruchomości, ich wpływu na kulturę i ład w przestrzeni publicznej. Jej celem jest rozwój i kształtowanie świadomości architektonicznej oraz urbanistycznej. Swoje działania skupia na wspieraniu osiągnięć architektonicznych i wdrażaniu rozwiązań nowych technologii a także przyjaznych środowisku. Propaguje i upowszechnia wiedzę, porusza zagadnienia i uświadamia społeczeństwo udzielając pomocy doradczej w zakresie nieruchomości.